ارزش اسکناس های جمهوری و پهلوی
سلام
لطفا ارزش هر کدوم از اسکناس هارو مشخص کنید