اسکناس بسته یک تا صد پنج هزار تومانی
با سلام
قیمت بسته یک تا صد پنج هزار تومانی قدیم با پشت اتمی امضای بهمنی حسینی چقدر می‌باشد
ممنون