1
نشان سینه دوره جمهوری
درود
آیا این نشان دوره جمهوری ارزش کلکسیونی داره؟ ارزشش چنده؟