0
سکه طلا 5 هزاری احمد شاه
باسلام
سکه 5 هزاری احمد شاه تاریخ 1335
اصالت و قیمت بفرمایید