0
سکه شاد باش
باسلام
لطفا قیمت و کیفیت سکه شادباش را تخمین بزنید
سلام
چرا میگویید ضرب جدید هست؟؟ از کجا تشخیص دادید؟