قیمت مدال یابود دو هزار و چانصدمین سال سلطنت
سکه یابود دو هزار و چانصدمین سال سلطنت همانگونه که در عکس می بینید قیمت تقریبیش چقدر هست