ارزش تمبر سری گراوه ناصری
با سلام
لطفاً درباره‌ی اصالت و ارزش تقریبی این مجموعه تمبر ، نظرات خود را بفرمایید.
با تشکر