0
قیمت مدال یادبود حضرت علی سال 1337؟
باسلام
مدال یادبود حضرت علی سال 1337
بالای سکه مولای متقیان حضرت علی ابن
پشت سکه
وسط بسم الله الرحمن الرحیم
و دور آن وان یکاد