1
اطلاعات در مورد سکه
باسلام
لطفا در مورد این سکه هر اطلاعاتی دارین بفرمایید