0
سکه دو قرانی ۱۳۲۷ احمدی
باسلام
لطفا این سکه دو قرانی ۱۳۲۷ احمدی با این کیفیت را تعیین اصالت، درجه کیفیت و قیمت کنید
باتشکر