0
در مورد سکه الیزابت ۱۹۷۱
در مورد اینکه آیا سکه ۲ نیو پنس ۱۹۷۱ جنس برنزی وزن ۱۰ گرم ارزنده هست یا اینکه همچین سکه ای ضرب نشده با تشکر