اسکناس سریال رند و نیمه رند
با سلام
چند وقتی هست اسکناس سریال رند و نیمه رند جمع میکنم.
بهترین منبع ارزشگذاری کجاست و آیا فرمت مشخصی هست برای شماره سریال های ارزشمند؟