0
سکه احمد شاه قاجار اصل
سلام
این سکه احمد شاه قاجار اصل هست؟
لطفا زود جواب بدید
یه دنیا تشکر