0
قیمت سکه اشرفی
درود بر شما.چ تعداد اشرفی احمدشاه سال ۱۳۳۴ هست و قیمت؟
ولا من ۵تا سکه اشرفی احمدشاه ۱۳۴۴میخوام چون دوتا دارم میخوام هفت تا بشه برای یه مراسم هدیه بدم.میخواستم اگه داشته باشید بخرم اما سالم باشه و دستکاری نشده باشه.چیزی هم سر در نمیارم بصورت تخصصی در مورد سکه