0
تشخیص اصالت
با سلام، دوستان و اساتید، اگه ممکنه اصالت این سکه رو تعیین کنید.