2
ارور تاریخ دوقران 1326
سلام
سکه دوقران محمد علی شاه تاریخ 1326 بصورت 1236 ضرب شده لطفا در موارد زیر اظهار نظر بفرمایید
اصالت ، کیفیت ، درجه اهمیت ارور ، ارزش سکه با این ارور