0
سکه احمد شاه دوهزار دینار
سلام
کیفیت سکه در چه حد هست و آیا اصالت دارد یا خیر
و قیمت فروشنده 400 هزارتومان هست