5
یک مجموعه‌دار بزرگ، باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد؟
سلام تقدیم به دوستان
یک مجموعه‌دار بزرگ، باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد؟

هر مجموعه‌دار باید شروع و پایان سوژه‌‌ای را که جمع‌آوری می‌کند از لحاظ سیر تاریخی و از لحاظ فرایند تولید به‌خوبی بشناسد و از سیر تکامل آن آگاهی کامل داشته باشد. مجموعه‌داری فقط صرفا جمع‌آوری اشیای قدیمی نیست، بلکه مجموعه‌دار باید با آگاهی کامل، مجموعه‌ خود را جمع کند و حتی در حوزه‌ی تخصصی خود، تولید علم کند.

برای مثال یک مجموعه‌دار حرفه‌ای باید در مجموعه‌ی خود یک دوره‌ی تاریخی خاص یا یک مکان جغرافیایی خاص را به طور کامل جمع‌آوری کند. مجموعه‌داری پول هم یعنی شناخت کافی از سیر تحول سکه و اسکناس و نشان دادن آن در مجموعه‌ی خود. در نتیجه، یک مجموعه‌دار حرفه‌ای سکه و اسکناس باید از علومی همچون فلزشناسی، خط‌شناسی، زبان‌شناسی و جغرافیا آشنا بوده و از موارد تخصصی‌ای چون جغرافیای تاریخی، آغاز و پایان سلسله‌ها، پایتخت‌های نظامی و سیاسی و محدوده‌ی نفوذ قدرت‌ها شناخت و آگاهی داشته باشد.

پول به عنوان یک اثر هنری و اساس استقلال هر کشور است؛ نماد وحدت، قدرت و رفاه یک ملت در گذشته، حال و آینده است و همچنین تاریخ انتشار پول و گردش آن در کشور، آیینه‌ای دقیق و منعکس‌کنندهی تاریخ سیاسی و اقتصادی آن کشور محسوب می‌شود.

علت ضرب سکه‌ و چاپ اسکناس نیز بسیار مهم است و باید یک مجموعه‌دار از اقتصاد کشوری که سکه و اسکناس آن را جمع‌آوری می‌کند آشنا باشد و بالا و پایین اقتصاد را درک کند. برای مثال سکه‌ی طلایی در ایران وجود ندارد که مربوط به سال 87 باشد و یا سکه‌ 100 تومانی روز جهانی آمار یک سکه‌ خطا است.

همینطور در مورد سکه‌های تاریخی، مجموعه‌دار باید از دوره‌ها و درجه‌های مختلف سکه در مجموعه‌ی خود داشته باشد و در رده‌ی بعدی مهم این است که سکه‌های مجموعه وی بیشتر از سکه‌های با درجه‌ عالی و خوب باشد.
باتشکر
تشکرازتوجه شما
منظور سکه مرسوم دربازار است
بانک مرکزی سکه هایی را که در سال های 87، 88، 89، 90 و 91 ضرب کرده است با تاریخ ضرب سال 86 بوده است.
مدیر اداره بررسی ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در مورد دلیل انجام این کار توسط بانک مرکزی عنوان کرد: با توجه به اینکه سکه فروشان و فعالان بازار سکه، با توجه به سال ضرب سکه نرخ برای آن تعیین می کردند، بانک مرکزی تصمیم گرفت که برای جلوگیری از انجام این کار سال ضرب سکه ها را پس از سال 86 با همان تاریخ ضرب کند.این اقدام را راهکار بانک مرکزی برای جلوگیری از خرید و فروش سکه با تاریخ های متفاوت با نرخ های متفاوت عنوان و تصریح کرد: به همین دلیل سکه هایی با تاریخ سال های بعد از آن در بازار وجود ندارد. فعالان بازار سکه، سکه های سال های پائین تر را با نرخ های کمتری خریداری می کنند و به همین دلیل بانک مرکزی تصمیم گرفت که سال ضرب سکه ها را تغییر ندهد.