سکه مظفری خطی پنج هزاری
باسلام
یک سکه مظفری خطی دارم پنج هزاری هم هست قیمت بانکیش چقدره فقط میخوام قیمت داشته باشم
ممنون