سکه خارجی
باسلام
دوستان اگر کسی اطلاعی از سکه پیوست دارد راهنمایی کند
باتشکر