1
سکه تالر 1780
سلام
قیمت تقریبی سکه و کیفیت سکه
فروشنده محصول میگه 1 تونن مبارزه یا نه
ممنون از راهنمایی