0
نام و قدمت این سکه چکشی
باسلام
لطفا بفرمایید این سکه چکشی مطعلق به چه دوره ای هستش؟
باتشکر