1
مدال نقره ذوالفقار رضاشاه
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بفرمایید مدال ذوالفقار پیوست دارای اصالت است؟
باتوجه به تفاوت های جزئی در تصویر رضاشاه...
سپاس