مدال فتحعلیشاه قاجار؟؟
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا درباره اصالت نشان یا مدال پیوست بنده را راهنمایی فرمایید
آیا واقعا دوره فتحعلیشاه این گونه مدال ها هم ضرب شده؟
سپاس