2
اصالت سکه احمد شاه
سلام این سکه دو هزار دینار احمد شاه است ایا اصالت دارد قیمت ان چند است