2
تمیز کننده سکه
سلام بنده از جلاسنج برای تمیز کردن سکه نقره استفاده میکنم ایا به سکه اسیب میزند