0
اصالت و قیمت سکه 2000 دینار صاحبقران
سلام
می خواستم بدونم این سکه دوهزار دینار صاحبقران اصالت دارد و قیمتش چقدر است؟