روش مجموعه داری
سلام خواستم ک بزرگانی ک چندین ساله کلکسیون جمع میکنن راهنمایی بخواهم

من دو سال است ک مجموعه جمع می‌کنم هم اسکناس و هم سکه
و در اوایل اطلاع نداشتم و دو سکه دستک دار خریدم ک تجربه شد


۱)خواستم بپرسم ک در موقع خرید سکه و اسکناس ب قدمت توجه کنیم یا کیفیت

۲)آیا جمع آوری سکه های جمهوری ارزش دارد

۳)سکه را جفت یا تکی بخریم؟