درجه بندی کیفیت سکه 2000 دینار مظفرالدین شاه
سلام
این سکه 2000 دینار مظفرالدین شاه درجه بندی کیفیتش چیه؟ چه کیفیتی دارد؟
سلام ایا این سکه ارزش کلکسیونی دارد