سکه 500 دینار تصویری پهلوی
سلام میخاسم بدونم
سکه ۵۰۰ دیناری تصویری بانکی رضا شاه سال ۱۳۰۸
یا ۵۰۰ دیناری تصویری کیفیت EF45 رضا شاه سال ۱۳۰۶
کدوم اینا ارزشش خرید بیشتری دارد و خواهان بیشتر دارد ؟؟
سلام بزارید بهتر بگم
مثلا سکه ۵۰۰ دیناری تصویری سال ۱۳۰۸ بانکیش سه میلیون و پانصد و سکه ۵۰۰ دیناری تصویری سال ۱۳۰۶ کیفیت EF اش ۳ الی ۴ میلیون ارزش خرید کدام بیشتر است اگر قیمت یکسانی داشته باشد منظورم این است