اصالت و قیمت سکه ناصرالدین شاه
سلام وقت بخیر
سکه با وجود دستک در صورت دار بودن اصالت ارزش ریالی دارد (لطفا قیمت کارشناشی را بفرمایید)