0
دوره سکه قدیمی
باسلام
سکه قدیمی دارم میخام بدونم جنسش چیه ومربوط به کدام دوران هست؟