1
اصالت و دوره سکه
سلام میخواستم بدونم این سکه اصل است ؟ و مربوط به کدام دوره ایت؟