0
نگاهی به ضرب سکه پادشاهان ایران
باعرض سلام خدمت علاقه مندان عزیز
ایران از دو هزار و پانصد سال پیش دارای تجربه و تاریخ پولی به معنای خاص آن است. بنابراین می‌توانیم بگوییم در این زمینه تاریخی کهن دارد، اما از عهد صفویه که در کانون تحولات جهانی قرار گرفت، موضوع پول و مسائل پیوسته با آن نیز ابعاد پیچیده‌تری به خود گرفت. آن زمان، پول ایران در معرض رقابت با دیگر پول‌ها از شبه‌قاره هند و بعد ژاپن در مشرق تا مغرب اروپا قرار گرفت و حتی از تاثیر سرازیر شدن فلزات قیمتی از قاره تازه شناخته‌شده آمریکا نیز به دور نماند. بدین ترتیب بود که اهمیت پول در اقتصاد و حتی سیاست ایران بیش از پیش شد و مسائل مرتبط با آن به دغدغه‌ای با اهمیت بیشتر برای فرمانروایان تبدیل شد.

آنچه باید به آن توجه کرد این است که در تاریخ پولی، ایران کشوری بدون معادن بزرگ طلا و نقره است و در برخی مقاطع با کمبود شدید پول نقد گرفتار می‌شود. البته در برخی مواقع به دست آوردن فلزات از طریق غنائم جنگی میسر بود، اما هزینه‌ای که این فتوحات داشت، بیش از عایدی آن بود. همچنین در بعضی موارد از سایر کشورهای خارجی سکه‌هایی به کشور وارد می‌شد و با ذوب کردن آنها، ضرب مجدد سکه صورت می‌گرفت. به این ترتیب ایران تا کشف نفت در قرن بیستم برای تامین فلز قیمتی خود به دنیای خارج وابسته بود.
باتشکر ازتوجه شما