1
اصالت سکه شاه ولایت عباس
سلام
این سکه بنده شاه ولایت عباس هست چکشی هست اصل هست یا نه؟