2
ظرف وکیوم شده برای نگداری سکه
باعرض سلام خدمت بزرگواران
من کارم یخچال سازیه
دمه دستم لوازمهای بود بایک والف ویک لوله ویک بطری مربا درب فلزی ویک واشر پهن
به اینصورت که سکهای مورد نظررا درون ظرف قرار میدهم درب ظرف را محکم کرده وشلنگ موتور و وکیوم رو به والف وصل میکنم ده دقیقه بعد کاملا هوای داخل ظرف خالی میشود و این عمل همراه باخارج شدن رطوبت و...میشود
فقط مشکل برای کسانی هست که دردست رس ندارند موتور وکیوم یا کمپرسور یخچال این روش را درمجموع یک پیشنهاد است حالا درست یا قلطشو اساتید ارجمند نظر بدهند باتشکر فراوان