1
مدال وزارت برنامه عراق
باعرض سلام خدمت اساتید ارجمند
اگر راهنمایی بفرمایید بسیار سپاسگذارم
این مدال ایا اصل است
وزن 113گرم است
درصورت اصل بودن چه قیمتی باید درنظر گرفت برای این مدال ویا یادبود
ممنونم