1
ارور 2000دیناری ناصردین شاه
باعرض سلام
بزرگوارن این سکه که فلز اضافی دارد ایا ارور محصوب میشود وچه قیمتی باید درنظر گرفت لطف راهنمایی بفرمایید وممنونم از توجه شما اساتید بزرگوار
ببخشید که کیفیت عکس خوب نیست