تاریخ بزرگ یک ریالی
باعرض سلام
این سکها ایا یک ریالی تاریخ بزرگ محصوب میشوند
وچه کیفتی میتوان درنظر گرفت
سپاس فراوان
ممنون از راهنمایی دقیق اساتید محترم خیلی سپاس گذارم جناب استاد نوری وجناب استادجعفری متوجه شدم بسیار روشن