0
تشخیص سکه قدیمی
سلام
من میخواستم بدونم این سکه قابل شناسایی هست و اگر کسی می دونه مال چه کشور و چه دوره ای هست بگه و قیمت حدودی ان و اصلی یا تقلبی بودن ان