0
سکه هفت جوش
سلام
این سکه هفت جوش اصالت و ارزش داره ؟
با سپاس