0
اسکناس قدیمی
با سلام
ارزش اسکناس ۵۰۰ لیر ایتالیا چقدر است؟
با تشکر