0
اصالت سکه پنجهزار دیناری
سلام
لطف کنید اصالت سکه پنجهزار دیناری ناصری در تصویر را بررسی کنید
سلام
ممنون شک داشتم مطمئن شدم وسوسه شده بودم بخرم خیلی ممنون از همگی