ارزش ۱۰ دینار ۱۳۲۱
سلام
با توجه به اینکه ضرب سکه ۱۰ دینار تا تاریخ ۱۳۲۰ می باشد
تاریخ این سکه ۱۳۲۱ هست لطفا ارزش این سکه و قیمت آن را بررسی کنید
باتشکر