0
اصالت و کیفیت مدال یادبود 2535
با سلام خدمت اساتید محترم
لطفا درباره کیفیت و اصالت مدال یادبود 2535 نظر خود را بفرمایید.
با تشکر