0
سکه دوریالی 253 ارور تاریخ
باعرض سلام وخسته نباشید
این سکه دو ریالی 253 ارزشی دارد؟
این سکه ارور با این کیفیت در چه کیفیتی قرار میگیرد؟
قیمت تقریبی ان چقدر میباشد؟
باعرض پوزش بابت توجه اساتیدیکه وقت میگذارند و راهنمای میفرمایند بی هیچ منتی ممنون وسپاس گذارم