سکه اردشیر
سلام
درباره اصالت این سکه نظر بدید لطفا
تشکر
سلام لطف میکنید دلیل عدم اصالت را بفرمائید.