کاور سکه
سلام دوستان من این مدل کاور سکه رودرست کردم باهویه وسلفون سکها داخلشون نصبتن خوب میمونن گفتم شاید بدردشماهم بخوره یادوستانی که بنظرشون این روش برای نگهداری سکه جالب نیست منم راهنمایی کنند سپاس