برداشتن گیره سکه ها
باسلام
برداشتن گیره در همه سکه ها صدق میکنه(چه کمیاب چه...)واینکه موردی هست که نباید گیره سکه را برداشت،برداشتن گیره چه تاثیر مثبت و منفی برای سکه داره؟
لطفا به سوالات بالا پاسخ دهید،سپاس