0
سکه طلا ۵ روبل روسیه
با سلام
من ۱ عدد سکه طلا ۵ روبل روسیه دارم برای سال ۱۹۰۲ هست ، لطفا اصالت و قیمت را بفرمایید؟

ویرایش شده
تشکر .این عکس واضحتر.البته یه مقدار فرسایش دارد بخاطر قدیمی بودن و فکر کنم در عکس مشخص هست.و اینکه خیلی سال هست که این در خانواده ما هست و به من رسید.